Registracija uporabniškega imena za testni dostop
Ime:    
Priimek:    
Uporabniško ime: DEMO_    
Geslo:    
Ponovitev gesla:    
Telefon:    
Email:    

Na navedeni e-poštni naslov boste prejeli sporočilo z navodili za aktivacijo uporabniškega računa

Z registracijo soglašate s tem, da vam ILIRIKA na navedeni e-poštni naslov v primeru akcij dostavlja reklamni material

 
  Spoštovani,

Brezplačna registracija je namenjena preizkusnemu dostopu do aplikacije ILIRIKA-ON.NET. Dostop je časovno neomejen, uporablja ga lahko dokler želite. V primeru, da želite izbris iz baze podatkov, se obrnite na naslov ilirika-on.net@ilirika.si.

Omogočeno vam je:
  • - spremljanje trgovanja na LJSE v realnem času
  • - spremljanje trgovanja z izbranimi vrednostnimi papirji na borzah JV Evrope z zakasnitvijo najmanj 15 minut
  • - spremljanje zaključnih tečajev izbranih vrednostnih papirjev na drugih tujih borzah
  • - spremljanje zaključnih tečajev izbranih vrednostnih papirjev na drugih tujih borzah
  • - grafični pregled arhivskih podatkov za vse zgoraj navedene vrednostne papirje
  • - kreiranje lastnih seznamov vrednostnih papirjev, ločeno po posameznih sklopih

S preskusnim uporabniškim imenom ni mogoče:
  • - oddati naročila za nakup/prodajo
  • - pregledovati portfeljev

V primeru, da želite trgovati z vrednostnimi papirji z uporabo našega produkta, vas vljudno vabimo, da se oglasite v eni od naših poslovalnic in sklenete ustrezno pogodbo o borznem posredovanju.
© 2010 ILIRIKA | Omejitev odgovornosti | Avtorji
Datum zadnje osvežitve: 17.3.2017