Avtorji

Naročnik:
ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d.
Slovenska cesta 54 a
1000 Ljubljana

Izvajalec spletne rešitve:
Načrtovanje in zasnova: ILIRIKA d.d. Ljubljana in EVOLVE d.o.o.
Oblikovanje in tehnična zasnova: Kivi Com d.o.o.
Vsebinska zasnova: ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana in EVOLVE d.o.o..

© 2010 ILIRIKA | Omejitev odgovornosti | Avtorji
Datum zadnje osvežitve: 2.december 2010